PSYKOTERAPI
Supervision til psykologer, der ønsker at opnå
- Autorisation
- Specialist i psykoterapi

Supervision til autorisation indeholder fokus på de forskellige funktioner, du skal mestre som psykolog:

- Udredning, herunder indledende samtale og psykologisk vurdering
- Intervention, herunder samtaleterapi individuelt, par og gruppe
- Journalføring og notatarbejde
- Skriftlige udtalelser, vurderinger og rapporter
- Etik og lovgivning
- Samarbejde med egne andre fagfæller
- Samarbejde med ledere og psykologens placering i organisationen
- Kvalitetssikring af arbejde, herunder monitoriering
- Evidensbaseret praksis, herunder læsning af forskningslitteratur
- Selvomsorg psykologarbejde

Metodisk foregår supervisionen ved mundtlig præsentation af problemstilling, samt i relevant omfang fra audio- eller videooptagelse af sagsforløb, f.eks. psykoterapeutiske samtaler.

Supervisionen fordre at supervisanden udvikler ansvar for de emner, der bringes op og som supervisanden identificere som væsentlige for den faglige udviklingen. Supervisor byder ind med feedback på supervisandens præsenterde problemstillinger og emner. Supervisor vil også kunne introducere emner og vinkler, som er væsentlige for supervisandens faglige udvikling.

Supervision til sepcialist i psykoterapi gives inden for humanistisk-eksistentialistisk teoretiske referenceramme

Jeg har særlig træning inden for følgende psykoterapier:

- Emotionsfokuseret terapi (EFT)
- Personcentreret Terapi
- Tilstandsdifferentieret Psykoterapi
- Psykodynamisk terapi af personlighedsforstyrrelser

Supervision af emotionsfokuseret terapi (EFT) kan også ydes som godkendt supervisior ved International Society for Emotion Focused Therapy (IsEFT). www.iseft.org


Pris (individuelt):
45 minutter kr. 975
60 minutter kr. 1.300

Pris (gruppe - 3-4 personer):
90 minutter kr. 975
120 minuter kr. 1300

Pris individuel pakke:
10 x 60 minutter kr. 12.000 kr.
20 x 60 minutter kr. 22.500 kr.
40 x 60 minutter kr. 39.000 kr.

Afbud:

På tlf. 20841884 senest dagen før inden kl. 12.

Ved sent afbud eller udeblivelse betales honorar for aftalen med mindre tiden kan bruges af en anden.